System Backup?owy ? najlepsze praktyki

System Backup?owy ? najlepsze praktyki

Oprogramowanie do obsługi zadań związanych z centralnym backupem danych musi działać niezawodnie w dużych, heterogonicznych i rozproszonych środowiskach oraz zapewniać kompleksową ochronę zarówno stacji roboczych jak i dużych systemów klasy mainframe. Oprogramowanie tego typu zapewnia ochronę danych przed awariami sprzętu, błędami przetwarzania, nieprzewidzianymi katastrofami poprzez mechanizm tworzenia kopii zapasowych oraz archiwizacji na przestrzeń dyskową off-line oraz off-site. System backupu musi być skalowalny aby nieunikniony rozrost chronionego środowiska informatycznego nie wpływał negatywnie na jego pracę. Zapewnienie obsługi dużej ilości zróżnicowanych, zarówno pod kątem sprzętowym jak i programowym, serwerów decyduje o wszechstronności tego typu oprogramowania. Koniecznym atrybutem tego typu aplikacji jest możliwość współpracowania z maszynami połączonymi zarówno przez sieć lokalną LAN, sieci rozległe WAN, sieci pamięci masowych SAN oraz pamięci sieciowych NAS. System

centralnego backupu, za pomocą odpowiednich rozszerzeni musi mieć możliwość zabezpieczania systemów krytycznych z biznesowego punktu widzenia, które muszą być on-line 24 godziny 365 dni w roku. Takimi systemami są np. serwery bazodanowe, pocztowe oraz aplikacyjne. Ważnym elementem każdego dobrego systemu jest możliwość przygotowania i zabezpieczenia całego środowiska informatycznego przed jego utratą w wyniku nieprzewidzianej katastrofy (pożar, powódź, akt terroru). Zespół takich procedur i czynności określamy mianem Disaster Recovery Plan (DRP).

 

owyższe funkcjonalności systemu backupu powinny być w prosty i scentralizowany sposób zarządzana oraz modyfikowana przy wykorzystaniu jednego narzędzia. Możliwość generowania raportów dla danych aktualnych, historycznych i przewidywanych jest również poszukiwana.

Reasumując, dobry system backupu musi gwarantować między innymi:
?    centralne zarządzanie danymi oraz przestrzenią dyskową,
?    w pełni zautomatyzowaną ochronę danych,
?    skuteczne i efektywne działanie w przypadku środowisk gdzie przyrost danych jest zauważalny,
?    automatyczny proces przywracania,
?    pełną kompatybilność z systemami Storage różnych producentów działających w infrastrukturze sieci lokalnej LAN, sieci rozleglej WAN oraz sieci pamięci masowych  SAN,
?    wsparcie dla grup oprogramowania firm takich jak backup on-line systemów poczty elektronicznej, systemów bazodanowych, systemów aplikacyjnych,
?    obsługę procedur Disaster Recovery Plan (DRP),
?    możliwość centralnego monitorowania oraz raportowania.