Business Continuity według czyli Site Recovery Manager

Business Continuity według czyli Site Recovery Manager.

Site Recovery Manager jest produktem z rodziny vmware przeznaczonym do ochrony infrastruktury informatycznej w przypadku poważnych awarii lub wręcz katastrof. Na początek należy sobie wyjaśnić jak można zdefiniować katastrofę w stosunku do infrastruktury informatycznej. Jako katastrofę można

zakwalifikować np.: pożar budynków w którym znajduje się serwerownia, powódź lub podobna sytuacja w której tracimy dostęp do całej

infrastruktury. Właśnie w takich sytuacja z pomocą przychodzi rozwią

zanie Site Recovery Manager przyspiesza  działania  naprawcze poprzez  automatyzację

procesów  i  uproszczenie  zarządzania  planami  naprawczymi, sprawiając,  że  usuwanie  poważnych  awarii  staje  się  integralnym elementem  zarządzania  systemem  operacyjnym wirtualnego centrum przetwarzania danych.

 

Site Recovery Manager przeznaczony jest do ochrony I odzyskiwania infrastruktury po awarii. Po między dwoma stronami protected i recovery zestawiane jest połączenie przez które odbywa się replikacja na poziomie macierzy dyskowych. W przypadku gdy recovery site jest również częściowo wykorzystywany do działalności produkcyjnej SRM może zapewnić ochronę w dwie strony. W razie awarii protected site maszyny wirtualne są uruchamiane na recovery site i odwrotnie.  Przyjżyjmy się bliżej jak to działa, podczas normalnego  działania protected site maszyny wirtualnej uruchomione w tym środowisku są przenoszone na storage w recovery site mechanizmów replikacji na poziomie macierzy. W przypadku gdy nastąpi awaria protected site maszyny wirtualne, które znajdują się również na macierzy w recovery site zostają uruchomione w kolejności zgodnej z SRM Recovery planem. Może jednak zaistnieć tak sytuacja, że w przypadku kiedy wykorzystujemy obie strony produkcyjne zabraknie zasobów w recovery site na uruchomienie wszystkich maszyn. W takim przypadku możliwe jest skonfigurowanie Recovery Plany w taki sposób aby w przypadku awarii uruchamiał tylko najważniejsze maszyny oraz zawieszał działanie mniej ważnych produkcyjnie maszyn po stronie recovery site. To jakie maszyny mają zostać uruchomione a które mogą zostać wyłączone określane jest podczas etapu tworzenia Recovery Plany. Aby mieć pewność że stworzony przez nas plan działa można wykonać specjalnie przygotowany test planu, który nie wpłynie na działanie środowiska produkcyjnego.