Wirtualizacja

Co to jest wirtualizacja?

Wirtualizacja w środowisku IT jest to proces w ramach którego następuje zmiana jednostek sprzętowych w jednostki softwarowe, a co za tym idzie pozwala odseparować software od hardware?u poprzez oddzielenie ich hypervisorem. Hypervisor jest systemem pośredniczącym pomiędzy maszyną wirtualną i sprzętem. W ten sposób część systemowa środowiska informatycznego staje się mniej zależna od sprzętu na, którym została uruchomiona. Oddzielenie warstwy sprzętowej od warstwy programowej ma na celu zwiększenie dostępności i niezawodności systemów operacyjnych, nawet w przypadku uszkodzenia sprzętu uruchomienie systemu na innej maszynie polega jedynie na podmontowaniu nowych zasobów fizycznych. Jest to możliwe dlatego że system operacyjny zainstalowany na takiej maszynie nie jest ?świadomy? swojej  wirtualizacji i wirtualne zasoby traktuje jako zasoby fizyczne.   Dlatego w przypadku uruchamiania maszyny na innym sprzęcie z poziomu systemu operacyjnego nie zachodzą żadne zmiany. Za dostosowanie konfiguracji sprzętowej zgodnej z wirtualnym sprzętem na maszynie wirtualnej odpowiada hypervisor. Oczywiście skala różnic sprzętowych jakie można zastosować przy uruchamianiu maszyny wirtualnej na różnych maszynach fizycznych jest ograniczona w zależności od producenta oprogramowania do wirtualizacji. Przy wymianie sprzętu fizycznego na inny najczęściej trzeba zwrócić uwagę aby zachować zgodność architektury procesora.

 

 

Kolejnym aspektem przemawiającym za wirtualizacją jest możliwość maksymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych umieszczonych w danej infrastrukturze informatycznej. Obecnie rynek sprzętu komputerowego w architekturze x86 dostarcza bardzo wydajnych maszyn. Przy klasycznym podejściu do budowy architektury informatycznej na jednym serwerze uruchamiany był tylko jeden system operacyjny. Efektem takiego działania było niewykorzystanie pełnej mocy jaką oferowała dana maszyna a co za tym idzie zwiększały się koszty tworzenia i utrzymania całej infrastruktury. Cechą wirtualizacji jest możliwość  maksymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych poprzez uruchomienie wielu maszyn wirtualnych na jednej maszynie fizycznej. Ilość uruchamianych maszyn wirtualnych uruchamianych na jednej maszynie fizycznej zależy między innymi od fizycznych możliwości sprzętu (wydajności) oraz od możliwości systemu wykorzystanego do wirtualizacji.

Co możemy osiągną dzięki wirtualizacji?

  • Konsolidacja warstwy fizycznej ? wirtualizacja ułatwia przeprowadzenie konsolidacji warstwy serwerowej w przedsiębiorstwie oraz zwiększenie współczynnika wykorzystania zasobów. Dzięki tym elementom zmniejszamy ilość sprzętu potrzebną do uruchomienia tej samej ilości systemów operacyjnych a co za tym idzie zmniejszają się koszty wynikające z zużycia energii elektrycznej, energii i sprzętu potrzebnych do chłodzenia infrastruktury oraz redukcja kosztów wsparcia technicznego oferowanego przez producentów sprzętu. Ujednolicenie środowiska wpływa pozytywnie na zarządzanie nim.
  • Ciągłość biznesowa ? dzięki zastosowaniu rozwiązań do wirtualizacji otrzymujemy szereg funkcjonalności pozwalających zachować wysoką dostępność usług w naszym środowisku informatycznym, nawet w przypadku częściowych uszkodzeń czy to warstwy fizycznej czy programowej. Funkcjonalności dostarczane przez producentów rozwiązań do wirtualizacji to np. migracja maszyn wirtualnych pomiędzy maszynami fizycznymi, odtwarzanie maszyn w przypadku awarii sprzętu, automatyczny rozkład maszyn wirtualnych na serwerach fizycznych w celu uzyskania optymalnej wydajności, możliwość zwiększania zasobów dla maszyn wirtualnych bez konieczności ich wyłączania. Dzięki mechanizmom, które pozwalają na uruchomienie klonów systemów mamy możliwość testowania zmian w systemach operacyjnych bez wpływu na macierzysty system. Przykładem takiego działania jest testowanie patchy systemów operacyjnych i aplikacji w środowisku laboratoryjnym aby ustrzec się od awarii systemów produkcyjnych.
  • Zwiększenie wydajności zarządzania infrastrukturą informatyczną ? dzięki konsolidacji i wirtualizacji środowiska zwiększa się wydajność poprzez dostęp do całej infrastruktury fizyczno ? programowej za pomocą dedykowanych narzędzi zarządzania.