Disaster Recovery Plan

Czym jest Disaster Plan?

Disaster Recovery Plan jest zbiorem procesów, polityk oraz procesów, które mają zapewnić organizacji szybki i sprawny powrót do działalności biznesowej po wystąpieniu częściowej lub całkowitej utraty danych. Aby poprawnie zdefiniować Disaster Recovery Plan należy zidentyfikować i określić dwa kluczowe parametry: RTO (ang. Recovery Time Objective) oraz RPO (ang. Recovery Point Objective). Po ich identyfikacji oraz odwzorowaniu na infrastrukturę informatyczną organizacji można przystąpić do stworzenia strategii mającej na celu odtworzenie środowiska informatycznego. Zgodnie z najlepszymi praktykami inżynierskimi (ang. best practices) kluczowymi elementami strategii dla DRP są między innymi:

  • Tworzenie kopii danych na zbiorach nośników dyskowych oraz taśmowych przetrzymywanych na on-site oraz ich synchronizacja co najmniej raz na dobę.
  • Tworzenie kopii danych na zbiorze nośników taśmowych dla danych przetrzymywanych na off-site oraz ich synchronizacja co najmniej raz na dobę.
  • Wykorzystanie przepustowości sieci SAN do zmniejszenia czasu niezbędnego na odtworzenie danych oraz odciążenia serwerów.
  • Integracja zaawansowanych systemów centralnego backupu danych (np. IBM Tivoli Storage Manager) wraz z oprogramowaniem służącym do wirtualizacji środowisk informatycznych (np. VMware vSphere).

 

Recovery Time Objective (RTO).

Wartość ta definiuje okres oraz siły i środki niezbędne do przywrócenia procesów biznesowych po wystąpieniu utraty danych mające na celu nie dopuścić do przerwania ciągłości biznesowej organizacji. Składa się na nią czas poświęcony na rozwiązanie problemu, czas przeznaczony na odtworzenie utraconych danych oraz czas związany z testami i powiadomieniem użytkowników o zażegnaniu problemu.

 

Recovery Point Objective (RPO).

Atrybut ten uściśla akceptowalną stratę danych w zadanym okresie czasu. Wartość RPO określa ?punkt w czasie? do którego należy przywrócić środowisko informatyczne po wystąpieniu utraty danych. Czas odtworzenia danych nie wlicza się zakres RPO.