Cloud Computing

Co to jest Cloud Computing ?

Cloud Computing jest to ?chmurzysty? model przetwarzania danych. Głównym założeniem Cloud Computingu jest dostarczanie usług w infrastrukturze rozproszonej, które jest alternatywą dla budowy własnych centrów danych. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw atrakcyjne może być wykorzystanie Publicznej chmury Cloud Computing, polega na tym iż specjalistyczne firmy posiadające duże centra przetwarzania danych mogą sprzedawać zasoby lub usługi dla swoich klientów. Dzięki takiemu podejściu koszty ponoszone za utrzymanie warstwy fizycznej a czasami też programowej w całości przejmuje firma dostarczająca usługi. Natomiast klient korzystający z zasobów na bazie modelu Cloud Computing płaci jedynie za usługi mu dostarczane eliminując koszty potrzebne na budowę i utrzymanie własnego data center. Począwszy od przystosowania pomieszczeń, zakupu sprzętu i licencji poprzez zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry, koszty utrzymania i inne wynikające z cyklu życia systemów.

 

Innym przykładem infrastruktury ?chmurzystej? jest prywatna chmura, która jest wykorzystywana w przypadku dużych rozproszonych przedsiębiorstw. W takim przypadku przewarzanie w chmurze polega na stworzeniu data center w jednej z jednostek firmy. Przygotowanie jednej profesjonalnie działającej infrastruktury informatycznej jest lepszym rozwiązaniem finansowym i wydajnościowym niż przeznaczenie odpowiednich miejsc pod lokalne data center w wielu oddziałach.  Wpływ na ograniczenie kosztów mają podobne aspekty jak w przypadku chmury Publicznej.