VMware VSphere 4

VMware VSphere 4

VSphere 4.0 jest aktualnie najnowszym systemem stworzonym przez firmę VMware jako Cloud Computing Operating System czyli system operacyjny działający w chmurze. Jako system działający w data center izoluje warstwę systemową od warstwy sprzętowej poprzez zastosowanie hypervisorów. VSphere 4 jest jednocześnie kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowego rozwiązania VMware Infrastructure 3 wzbogaconym o nowe funkcjonalności i cechy.

Główną cechą wyróżniającą VMware od innych producentów rozwiązań do wirtualizacji jest specjalnie stworzony do tego celu systemu operacyjny ESX/ESXi. System ten nazywany hypervisorem jest warstwą wirtualizacyjną pośredniczącą pomiędzy sprzętem a systemami operacyjnymi.  Rozwiązanie bazuje na dwóch wersjach hypervisora ESX i ESXi. Oba używają tego samego silnika wirtualizacyjnego z tym że wersja ESX jest wzbogacona o Service Console, która pozwala na bezpośrednie zarządzanie hypervisorem przez linię komend. Z tego względu oba różnią się również rozmiarem.

Kolejną cechą która wyróżnia VSphere 4 z grona konkurentów jest klastrowy system plików VMFS. Został stworzony i zoptymalizowany dla potrzeb maszyn wirtualnych. Stan każdej maszyny wirtualnej jest zawarty w niewielkim zbiorze plików, a VMFS stanowi domyślną pamięć do jego przechowywania na fizycznych dyskach i partycjach SCSI. Konwencjonalne systemy plików umożliwiają w danym czasie tylko jednemu serwerowi dostęp typu odczyt-zapis do tego samego pliku. Natomiast VMFS jest klastrowym systemem plików wykorzystującym współdzieloną pamięć do umożliwienia wielu kopiom ESX Server jednoczesnego odczytu i zapisu danych w tej samej pamięci. VMFS zapewnia funkcję blokowania na dysku, dzięki której maszyna wirtualna nie jest jednocześnie zasilana przez wiele kopii ESX Server. W przypadku awarii serwera, blokada na dysku dla każdej maszyny wirtualnej jest zwalniania, co pozwala na jej ponowne uruchomienie na innych serwerach fizycznych.

Funkcjonalności jaki oferuje najnowszy produkt to:

VMotion ? Funkcjonalność pozwala na przenoszenie maszyny wirtualnej z jednego serwera na inny podczas działa praktycznie bez utraty komunikacji z systemem operacyjnym. Maksymalnie utracony może zostać jeden pakiet podczas komunikacji sieciowej.

Storage Motion ? Pozwalający przenosić dane dotyczące wirtualnych maszyn z jednego zasobu dyskowego na drugi ? operacja odbywa się w tle i nie zakłóca pracy wirtualnych maszyn.

High Aviability ? zautomatyzowany system który chroni środowiska produkcyjne przed fizyczną awarią serwera. Jeśli maszyna wirtualna objęta jest ochrona funkcjonalnością HA w przypadku awarii serwera na którym działa, zostanie uruchomiona na kolejnym serwerze należącym do klastra HA.

Fault Tolerance ? Pełna redundancja wirtualnych maszyn ? wirtualna maszyna jest uruchomiona w dwóch instancjach na dwóch oddzielnych serwerach.
Obydwie instancje realizują równolegle te same polecenia ? dzięki temu działają w tzw. vLockStep ? wszystkie instrukcje wykonywane na pierwszej maszynie są wykonywane również na drugiej czyli obie posiadają ten sam pamięci RAM dlatego w przypadku awarii i uaktywnienia drugiej maszyny nie tracimy żadnych danych. Po przełączeniu na maszynę backupową FT tworzy kolejnego ducha maszyny na dostępnym serwerze w klastrze tak aby wznowić ochronę.

Data Recovery ? proste rozwiązanie VMware służące do backupu i przywracania wirtualnych maszyn po sieci LAN na dyski, to rozwiązanie posiada funkcję deduplikacji danych i umożliwia tworzenie zautomatyzowanych harmonogramów backupowych.

VMware Consolidated Backup? rozwiązanie które pozwala na dobrą integrację środowiska VMware z producentami software?u do backupu takimi jak Tivoli TSM czy Veritas.

Thin Provisioning ? funkcjonalność ta pozwala na to aby rezerwować na zasobach dyskowych ilość miejsca która jest faktycznie wykorzystywana przez maszynę wirtualną a nie taka, która została jej przydzielona. Pozwala to zbudować infrastrukturę Dateceter, której teoretyczny rozmiar wynikający z przydzielonego miejsca maszynom wirtualnym znacznie przekracza rozmiar faktyczny zasobów dyskowych. Dzięki temu będziemy mogli dynamicznie zmieniać wielkość zasobów dyskowych Datacenter bez konieczności modyfikacji systemów plików widzianych przez system operacyjny maszyny wirtualnej.

HotAdd ? możliwość edycji właściwości wirtualnych maszyn na gorąco ? bez wyłączania ich systemu operacyjnego. Administrator może dodawać wirtualne procesory, pamięci, karty sieciowe, dyski itp. Itd. ? bez przestojów i bez zakłóceń pracy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie systemy operacyjne szczególnie te starsze potrafią wykryć takie zasoby.

vShield Zones ? jest softwareowym odpowiednikiem firewalla ? pozwala na tworzenie zróżnicowanych stref zabezpieczeń i przypisywania do nich wirtualnych maszyn w celu zabezpieczenia komunikacji pomiędzy maszynami. Pozwala to na segmentację wirtualnego Datacenter zgodnie ze strukturą przedsiębiorstwa.

DRS ? polega na dynamiczny zarządzaniu dostępnymi zasobami. Zakresem działania funkcjonalności jest klaster w konfiguracji, którego określa się polityki przydzielania zasobów maszynom wirtualny. Dzięki tym politykom serwer zarządzania infrastrukturą VCenter może generować zalecenia odnośnie umieszczenia lub przeniesienia maszyny na odpowiedni serwer lub w trybie automatycznym sam wykonuje niezbędne działa prowadzące do zrównoważenia wykorzystania zasobów na wszystkich serwerach fizycznych w klastrze. Do przenoszenia maszyn z jednego serwera na inny wykorzystywana jest funkcjonalność VMotion.

DPM ? dynamiczne zarządzanie poborem energii działa podobnie do DRS jednakże jego spektrum monitorowania jest monitorowanie i porównanie zapotrzebowania wydajnościowego maszyn. Jeśli zapotrzebowanie maszyn jest niewielkie i istniej możliwość uruchomienia wszystkich maszyn na zmniejszonej liczbie hostów DPM przenosi maszyny z najmniej obciążonego hosta w klastrze na pozostałe a następnie przełącza w stan uśpienia wolnego hosta w celu oszczędzania energii elektrycznej.  W przypadku gdy wzrost zapotrzebowania maszyn wzrośnie i przekroczy możliwości obecnie włączonych hostów DPM włącza hosta a dzięki DRS i VMotion maszyny zostaną przeniesione z powrotem.

Distributed Switch ? zmienia dotychczasowe podeście wirtualnego switch?a dostępnego dla  każdego serwera oddzielnie na zagregowane zarządzanie switch?ami z poziomu dataceter. Jest to wirtualny switch który jest dostępny dla więcej niż tylko jednej maszyny. Przez to zarządzanie switcha?ami wirtualnymi staje się prostsze szybsze a przede wszystkim zcentralizowane.  Dzięki otwarci się na inne firmy do infrastruktury wirtualnej można dobrać switch zgodny z infrastrukturą sieciową np. Cisco Nexus 1000V dla VMware.

Host Profiles ? pozwala na tworzenie szablonów konfiguracji serwerów fizycznych (hostów) w celu usprawnienia procesu wdrażania nowych elementów tego typu w Dataceter.

Update Manager ? funkcją update managera jest zautomatyzowanie procedury aktualizacji hypervisorów ESX/ESXi oraz systemów maszyn wirtualnych z rodziny Windows Linux Red Hat.