Wirtualizacja a Cloud Computing

Wirtualizacja a Cloud Computing.

Po przeanalizowaniu obu zjawisk można stwierdzić, że wirtualizacja jest jedynie narzędziem do budowy wydajnych i efektywnych infrastruktur informatycznych działających w modelu Cloud Computing. Wpływ ma na to przede wszystkim konsolidacja i wirtualizacja zasobów. To właśnie w modelu Cloud Computing wirtualizacja daje najbardziej wymierne korzyści ze względu na skalę oszczędności jakie można dzięki niej osiągnąć. Wynika z tego że wielkość infrastruktury jest odwrotnie proporcjonalne do wielkości osiąganych oszczędności ze względu na większą możliwość wykorzystania zasobów, oraz na zmniejszenie kosztów na utrzymania data center.